Dette gjelder for kredittkortene ViVo, Gold, Business med privatansvar og Business med bedriftsansvar.

 

 

Pris fra 20.03.19

Tidligere pris 

Årspris
Gold, ViVo, Business m/privatansvar 

kr 0

kr 0

Årspris per konto Business m/bedriftsansvar

kr 395 kr 395

Årspris per kort Business m/bedriftsansvar

kr 100  kr 100
Varekjøp kr 0 kr 0

eFaktura

kr 0 kr 0

Kontantuttak i minibank, utland i valuta
ViVo, Gold

kr 0

kr 25 + 1 %*

Kontantuttak i minibank, utland i NOK
ViVo, Gold

kr 39 + 1 %*

kr 25 + 1 %*

Kontaktuttak i minibank, utland i valuta
Business m/privatansvar, Business m/bedriftsansvar

kr 0

kr 45 + 1 %*

Kontantuttak i minibank, utland i NOK
Business m/privatansvar, Business m/bedriftsansvar

kr 39 + 1 %*

kr 45 + 1 %*

Kontantuttak i minibank, innland
ViVo, Gold

kr 39 + 1 %*

kr 25 + 1 %*

Kontantuttak i minibank, innland
Business m/privatansvar, Business m/bedriftsansvar


kr 39 + 1 %*

kr 45 + 1 %*

Kontantuttak i bank, inn- og utland

kr 75 + 1 %*

kr 75 + 1 %*

Valutapåslag ved bruk i utlandet

1,95 %  1,75 %

Gebyr ved papirfaktura

kr 40  kr 35

Kopi av faktura

kr 20  kr 20

Erstatningskort

kr 95  kr 95

Overtrekksgebyr

kr 125  kr 125
Overføring fra kredittkort til konto

kr 50 + rente fra dag 1

kr 50 + rente fra dag 1

Purregebyr

Iht. statens satser 

 Iht. statens satser

* 1 % av uttaksbeløpet

 

Den nominelle renten holdes uendret

ViVo, Gold, Business med privatansvar: Nominell rente 21,96 % p.a. Priseksempel ved utsatt betaling, forutsatt bruk av eFaktura: Effektiv rente 25,11 %, v/15.000,- o/12 mnd. Kostnad 1.563,68 kr. Totalt 16.563,68 kr

Business med bedriftsansvar: Nominell rente 21,96 % p.a. Priseksempel ved utsatt betaling, forutsatt bruk av eFaktura: Effektiv rente 39,63 %, v/15.000,- o/12 mnd. Kostnad 2.450,29 kr. Totalt 17.450,29 kr.

Last ned varsel om prisendringer på samtlige produkter