Fastrentekonto

Med fastrentekonto bindes innskuddet og renten i en gitt periode. Fastrentekonto gir dermed en svært forutsigbar avkastning på sparepengene dine.

  • Opptjente renter godskrives konto ved utløpsdato.
  • Renten i bindingsperioden påvirkes ikke av endringer i markedet.