Høyrente med binding

Høyrente med binding

Sparekonto med høy rente og binding.

  • Rente beregnes trinnvis. For innskudd fra kr 100.000 beregnes rente med høy sats for hele innskuddet (se prisliste)
  • Uttak varsles skriftlig en måned før uttak skal skje.
    Send da en e-post eller et brev til banken hvor kontonummer, beløp, hvilken konto uttaket skal føres til(evt. om det skal tas ut i kontanter) og uttaksdato fremgår
  • Gebyr ved førtidig uttak: 5 % av innestående saldo før uttak
  • Det er ingen begrensninger på antall uttak. 

Ta kontakt med banken så oppretter vi Høyrente med binding for deg.