NIBORkonto

Niborkonto

Innskuddskonto for deg som ønsker daglig renteregulering mot 3-måneders NIBOR-rente.

 

  • Konto rentereguleres daglig mot 3- måneders NIBOR-rente

  • Ingen begrensning i antall uttak

  • Konto har trappetrinnsrente, og egner seg best for innskudd over 200.000 kroner

 

Ta kontakt med en av bankens rådgivere for mer informasjon om NIBOR-konto.