Særvilkårskonto

Særvilkårskonto

  • Konto for store innskudd.
  • Rente og vilkår avtales individuelt. 

Ta kontakt med en av våre sparerådgivere for å gjøre avtale om særvilkårsinnskudd.