Fra økonomiavdelingen


Bankens kvartalsregnskaper, årsregnskaper, årsrapporter og Pilar3-rapporter er offentlige dokumenter.

Her kan du se rapportene for inneværende og tidligere år.

Har du spørsmål til rapportene, er du velkommen til å kontakte bankens økonomiavdeling.