Gaver og sponsoravtaler

Økonomiske støtteordninger


Lag og foreninger som har sitt hovedsete i Stjørdal eller Meråker kommune, og som driver
ideelt arbeid med allmennyttige formål i disse kommunene, kan søke om tildeling av
gave- eller prosjektmidler fra bankens årlige overskudd.

Gaver og prosjektmidler tildeles en gang om året av bankens generalforsamling.Søknadsfrist

Gavetildeling gjøres en gang pr år av bankens generalforsamling.

Søknadsfrist for gavetildeling og prosjektmidler i 2022 er 1.mars.

Gave- og prosjektmidler annonseres i lokalpressen, på bankens hjemmeside
og på bankens Facebook-side i tiden før søknadsfristen.

Søknad med vedlegg sendes elektronisk til banken@hegrasparebank.no, eller
pr post til Hegra Sparebank, Kjøpmannsgata 7, 7500 Stjørdal.