Økonomiske støtteordninger


Lag og foreninger som har sitt hovedsete i Stjørdal eller Meråker kommune, og som driver ideelt arbeid med allmennyttige formål i disse kommunene, kan søke om tildeling av gave- eller prosjektmidler fra bankens årlige overskudd.

Gaver og prosjektmidler tildeles en gang om året av bankens generalforsamling.Gaver og prosjektmidler

Lag og foreninger som har sitt hovedsete i Stjørdal og/eller Meråker kommune, og som driver ideelt arbeid med allmennyttige formål i disse kommunene, kan søke om tildeling av gave- eller prosjektmidler fra bankens årlige overskudd.

Bankens sponsorfilosofi

Hegra Sparebank deler hvert år ut betydelige summer i sponsormidler til lokale lag og organisasjoner. De økonomiske midlene vi investerer i frivillighet, mangfoldiggjøres gjennom den dugnadsaktiviteten lagene står for. Slik skapes det verdifull aktivitet i lokalsamfunnet - og det skal lokalbanken selvsagt bidra til.

En sponsoravtale er en tosidig avtale, der banken bidrar med økonomiske ytelser mot at laget profilerer banken. Bankens sponsorinnsats retter seg primært inn mot breddeaktivitet. 

Vi ønsker å være en forutsigbar partner for de lagene vi sponser, og har et langsiktig perspektiv i våre sponsoravtaler.

Søknadsfrist

Gavetildeling gjøres en gang pr år av bankens generalforsamling.

Søknadsfrist for gavetildeling og prosjektmidler i 2020 er 1.mars 2020.

Gave- og prosjektmidler annonseres i lokalpressen, på bankens hjemmeside og på bankens Facebook-side i tiden før søknadsfristen.

Søknad med vedlegg sendes elektronisk til banken@hegrasparebank.no, eller pr post til Hegra Sparebank, Kjøpmannsgata 7, 7500 Stjørdal.