Gaver og prosjektmidler

Økonomiske støtteordninger


Lag og foreninger som har sitt hovedsete i Stjørdal eller Meråker kommune, og som driver
ideelt arbeid med allmennyttige formål i disse kommunene, kan søke om tildeling av
gave- eller prosjektmidler fra bankens årlige overskudd.

Gaver og prosjektmidler tildeles en gang om året av bankens generalforsamling.Prosjektmidler

Lag og foreninger som planlegger aktiviteter med karakter av prosjekt, det vil si med en avgrenset gjennomføringsperiode, kan søke prosjektstøtte. Det kan ikke søkes om prosjektstøtte til lagets ordinære drift/aktiviteter.

Hvordan søke om prosjektmidler:

Søknad om prosjektmidler skal inneholde

 • prosjektbeskrivelse
 • budsjett og finansieringsplan

 • gjennomføringsplan

 • kopi av revidert regnskap for siste regnskapsår

 • foreningens kontonummer

 • beskrivelse av hvordan bankens støtte kan synliggjøres i forbindelse med prosjektet

Det kan kreves sluttrapport til banken for prosjekter som mottar prosjektstøtte.

Gaver

Lag og foreninger kan søke om gavemidler fra bankens gavefond.
Gavemidlene er et mindre støttebeløp til lagets drift, og bevilges etter faste satser. Det kreves kun enkel søknad og regnskap. Lag som drifter forsamlingshus mottar gave etter forhøyet sats.

Hvordan søke om gave:

Send en kortfattet søknad med:

 • beskrivelse av lagets virksomhet
 • kopi av revidert regnskap for siste regnskapsår

 • foreningens kontonummer

 
Det forutsettes at søkerne har Hegra Sparebank som sin aktive bankforbindelse.

Hvem kan søke?


Hvem som kan søke:
 • lag og foreninger i Stjørdal og Meråker kommuner, og som har et aktivt kundeforhold til Hegra Sparebank
 • lag og foreninger som allerede har sponsoravtale med banken, er ikke berettiget til gavemidler, men kan søke om prosjektmidler

Hvem gaveordningen ikke omfatter:

 • privatpersoner, næringsvirksomheter, rene innsamlingsformål og organisasjoner med religiøst eller politisk formål kan ikke søke om gaver eller prosjektmidler

Søknadsfrist

Gavetildeling gjøres en gang pr år av bankens generalforsamling.

Søknadsfrist for gavetildeling og prosjektmidler i 2021 er 1.mars 2021.

Gave- og prosjektmidler annonseres i lokalpressen, på bankens hjemmeside
og på bankens Facebook-side i tiden før søknadsfristen.

Søknad med vedlegg sendes elektronisk til banken@hegrasparebank.no, eller
pr post til Hegra Sparebank, Kjøpmannsgata 7, 7500 Stjørdal.