Krav til legitimasjon fra alle kunder

 

Jeg har vært kunde i banken i mange år - hvorfor må jeg vise legitimasjon?

I forskrift til Finansavtaleloven er det stilt krav om at alle bankers kunder skal være identifisert gjennom godkjent legitimasjon. Finanstilsynet har skjerpet inn dette kravet. Vi er pålagt å innhente godkjent legitimasjon fra både nye og gamle kunder. Banken arbeider kontinuerlig med å oppdatere legitimasjonsregisteret. Derfor kan også du som har vært kunde i mange år og er godt kjent i banken, bli bedt om å framvise legitimasjon.


Hva er godkjent legitimasjon?

Foretrukket legitimasjon er pass*.

Dersom du ikke har pass, kan også førerkort, bankkort fra annen bank el.l. brukes.
Bor du langt unna, ber vi deg kontakte banken for å avtale løsninger for legitimering.

For utenlandske statsborgere kreves hjemlandspass eller andre identitetsdokumenter utstedt av norsk politi, i tillegg til dokumentasjon av gyldig D-nummer eller norsk personnummer.

*Vær oppmerksom på at ved utstedelse og fornyelse av BankID, er eneste godkjente legitimasjon gyldig pass (for fjernkunder pass godkjent via Postens PUM-tjeneste). Du må også ha BankID for å kunne bruke for eksempel VIPPS, noe som igjen betyr at du trenger pass.


Jeg har ingen gyldig legitimasjon - hva gjør jeg?

Dersom du ikke innehar noen form for legitimasjon i dag, anbefaler vi deg å gå til anskaffelse av pass. Da vil du kunne legitimere deg overalt, både til banken, posten, i apotek, hos Biltilsynet ved utstedelse/fornyelse av førerkort, på reiser/flyreiser i inn- og utland osv. Vær også oppmerksom på at du kan bli avkrevd pass ved innreise til Norge fra våre naboland. Dette gjelder også om du "bare" tar en snartur f.eks. til Storlien!

Jeg er av spesielle årsaker ikke i stand til å anskaffe pass - hva gjør jeg?

Dersom du for eksempel av helsemessige hensyn er forhindret fra å anskaffe pass, ber vi deg eller en nærstående ta kontakt med bankens servicesenter på tlf 74 80 50 00 i bankens åpningstid, for å diskutere mulige løsninger på utfordringen. Vi gjør oppmerksom på at vi er pålagt å praktiskere strenge regler for avvik. 


Hva skjer dersom jeg ikke legitimerer meg på forespørsel fra banken?


Banken vil minne deg på legitimasjonskravet flere ganger, pr sms, brev og/eller epost. Dersom du ikke responderer på våre henvendelser, er vi pålagt av myndighetene å sperre dine konti for bruk inntil du er legitimert. Sperring vil også gjelde tjenester som kort, mobilbank og nettbank. Det er derfor svært viktig at du responderer på vårt spørsmål om legitimasjon!

Dersom vi ikke mottar legitimasjon på forespørsel, betyr dette at banken ikke kan oppfylle våre krav overfor myndighetene når det gjelder å legitimere våre kunder. I ytterste konsekvens vil fravær av legitimasjon derfor kunne tvinge oss til å si opp og avslutte ditt kundeforhold hos oss.