Barneforsikring

Barna er noe av det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring sikrer barnet økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje.
  • Kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring
  • Dekker varig medisinsk invaliditet, alvorlig sykdom og uførhet
  • Forsikringen koster kun 188 kr per måned
Kontakt meg om Barneforsikring

Om forsikringen

Gir utbetaling ved

  • Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke
  • Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler
  • Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende
  • Utvalgte alvorlige sykdommer
  • Behov for langvarig pleie/omsorg
  • Dødsfall
  • Arbeidsuførhet
  • Behandlingsutgifter

Visste du at...

  • Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylt 18 år. Forsikringen gjelder frem til fylte 26 år. 
  • Forsikringen gir dekning i tillegg til det man får fra folketrygden, og kan gi deg som forelder økonomisk mulighet til å tilpasse hverdagen for å være sammen med barnet ditt. 

Gode råd

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.